GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Ấp Tân Xuân, Xã Phước Trung, Huyện Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại :02733560729

Ban giám hiệu Tiểu Học Phước Trung 2